Alla svenskar är invandrare, men alla invandrare är inte ännu svenskar!

Tack alla Invandrare! Tack Laleh! Tack Salvatore Grimaldi! Tack Jimmie Åkesson! Tack alla andra invandrare som sedan istiden har hjälpt till att bygga Sverige. Fört in nya kunskaper, genererat ny business och nya vinster. Kort sagt skapat den svenska nationalstaten med alla dess rikedomar!

Jag är ju naturligtvis part i målet, eftersom vår släkt kom till Sverige medan Sverige hade ockuperat en stor del av  Norra Europa. Vi var många som kom från Tyskland och Baltikum då.

Då liksom nu fanns det inslag av religiösa fanatiker, som i religionens namn drev populistisk maktpolitik. Enkla lösningar på komplicerade utmaningar. Men man behöver ju inte vara religiös fanatiker för att komma med enkla populistiska lösningar. Det räcker långt med att vara historielös och lite rädd.

Tack alla ”svartskallar” som kom in från Belgien under 1600-talet och lärde upp oss svedjebrukande bönder att bättre hantera järnet. Ni valloner var med och la grunden till Sveriges blomstring som industrination. Det mörka håret och den snygga solbrännan är det många svenskar som har ärvt.

Ja, vad hade Sverige varit utan invandrare efter istiden för 10.000 år sedan. Först invandrade samerna.

Därefter olika folkgrupper söderifrån. Vill du veta var dina verkliga rötter är, delta i National Geographics stora kartläggning: http://shop.nationalgeographic.com/browse/productDetail.jsp?productId=2001246&gsk

Och tack USA, som hade en liberal invandringspolitik, som tog emot svältande svenskar från Öland, Småland och Värmland, ja från de flesta delar av Sverige. Även det bördiga och rika Skåne. Visserligen som här i Sverige på tidigare invandrares bekostnad, men ialla fall.

I samernas fall har ju rädslan att man skulle bli tillbakaträngd av nya invandrare visat sig befogad. Samma rädsla kan man tydligt se hos nuvarande historielösa medborgare, som är rädda för att konkurrensutsättas eller rädda för utveckling framåt in i framtiden, där framtiden ser annorlunda ut mot dagens och gårdagens samhällen. Det var inte bättre förr, men nu har man facit! Framtiden både skrämmer och lockar! En del lockas mer än skräms och andra skräms mer än lockas!

Med minst sagt grumliga argument försöker alltför många dölja sin historielöshet bakom någon slags ytlig intellektuell analys och påstår att Sveriges framtid och utveckling ligger i att begränsa invandringen. En fullständigt enfaldig analys!

Det finns mycket som inte fungerar i dagens invandringspolitik, och den behöver styras upp med tydligare, ömsesidiga krav som ger ömsesidiga rättigheter i ett modernt utvecklingssamhälle. Vi måste skilja på flyktingar, som flyr för sina liv och invandrare, som har ett långsiktigt mål att bli fullvärdiga nyttiga medborgare.

Under diktaturen under 80-talet i Paraguay kom t.ex. 1400 flyktingar till Sverige. Av dessa har 1300 sedan återvänt för att bygga sitt eget land. Resten är helt assimilerade med det svenska samhället. Liknande bild ser man i fotspåren på Harald Edelstams enastående arbete med att hjälpa flyktingar från Chile undan en säker död under Pinochetregeringen. De flesta har återvänt.

Det är en ren investering att bjuda in fler talanger att bättre bygga Sverige. Det är inte bara idrottsmän och –kvinnor som ska har en snabbfil till en produktiv roll. Det gäller alla som snabbt kommer på fötter.

De som tvingats på flykt av den religiösa extremismen måste också få en fristad. Jag möter många ute i världen som vänt hem från en flykt till Sverige, inte minst i medelhavsländerna och Sydamerika – människor som med värme och tacksamhet ofta representerar Svenska exportföretag i regionen. Människor som gör mer PR för Sverige än något Exportråd någonsin gjort. Svenska exportföretag är beroende av invandrare som bott tillfälligt i Sverige, men vill hem och återuppbygga sitt land med hjälp av svenska affärskontakter.

Vi är alla invandrare i någon bemärkelse. På The Real Stevia Company är vi helt beroende av smarta språk- och kulturkunniga invandrare, som kan bygga våra affärer. Människor som inte bara förstår vad som sägs, utan som förstår vad som menas med det som sägs. För att påverka och samverka inom utvecklingen av Spaceship Earth behövs det tas stora grepp som omfattar många kulturer. Om vi ska påverka världen måste vi förstå världen. Vi kan snabbare lära oss att förstå världen om vi genom invandrare får tillgång till de kulturella ”nycklar” som gör kontakterna effektivare, vare sig det gäller att bidra med uppstyrning av miljöfrågor eller effektivare energiutnyttjande.

Vi vill ha många fler medarbetare till The Real Stevia Company med en fot i en annan kultur, där vi kan hjälpa till att förverkliga deras och våra visioner om att tillsammans med livsmedelsindustrin, erbjuda nyttigare mat till fler konsumenter och att samtidigt bidra till socioekonomiskt utveckling. Vi vill ha många fler, för även detta handlar i förlängningen om Hållbarhet – Hållbar vinst för våra investerare och kunder och  konsumenterna.

Real Stevia™ – for a better Life