Cookies

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Personal information & E-mail

As part of our marketing and business communication we will occasionally send you e-mails mainly in the form of newsletters. By signing up on our newsletter, found here: https://realstevia.com/sustainable-stevia/ you are directed to a form where you can consent to giving us your e-mail and, optionally, your full name.

We will only use this information to send you information from our company and will not share this with any outside parties.

What information do you gather?

We will only collect the personal information that you chose to enter in the newsletter signup, e-mail and name.

We use the Google Analytics tool to measure traffic on the site and to help evaluate the site’s functionality. This means collecting personal information in the form of your IP address, as well as indirect data about you in terms of information on how long you are on the Website and what you click to collect and transfer to Google Inc. (“Google”). Disable your cookies (see cookie section above) to prevent Google Analytics collecting this information.

For any questions, please contact us at info@realstevia.com

 

In Swedish

Cookies

Den här sidan använder cookies – små textfiler som placeras på din maskin för att hjälpa webbplatsen att ge en bättre användarupplevelse. I allmänhet används cookies för att behålla användarinställningar, lagra information om saker som kundvagnar och ge anonymiserad spårningsinformation till tredje parts applikationer som Google Analytics. Cookies kommer som regel att göra din surfupplevelse bättre. Du kan dock föredra att inaktivera cookies på den här webbplatsen och på andra. Det mest effektiva sättet att göra detta är att inaktivera cookies i din webbläsare. Vi föreslår att du konsulterar hjälpavsnittet i din webbläsare eller tittar på webbplatsen Om cookies (engelska), som erbjuder vägledning för alla moderna webbläsare

Personlig information och e-post

Som en del av vår marknadsföring och affärskommunikation skickar vi ibland mail till dig i form av nyhetsbrev. Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, hittar du här: https://realstevia.com/sustainable-stevia/ Du riktas till ett formulär där du kan godkänna att ge oss ditt e-mail och, eventuellt ditt fullständiga namn.

Vi använder endast denna information för att skicka information från vårt företag och delar inte detta med någon annan part.

Vilken information samlar du?

Vi samlar bara in den personliga information som du valde att ange i nyhetsbrevet, e-post och namn.

Vi använder Google Analytics-verktyget för att mäta trafik på webbplatsen och för att utvärdera webbplatsens funktionalitet. Det innebär att samla in personuppgifter i form av din IP-adress, samt indirekta uppgifter om dig när det gäller information om hur länge du är på webbplatsen och vad du klickar på för att samla in och överföra till Google Inc. (“Google”). Inaktivera dina cookies (se cookiesektion ovan) för att förhindra att Google Analytics samlar in denna information.

För frågor, vänligen kontakta oss på info@realstevia.com